Oragiaspor-dramas.gr

Ώρα για σπόρ της Δράμας

Ώρα για σπόρ της Δράμας

Την σημαντικότερη διάκριση...μέχρι την επόμενη , θα γνωρίσουν σε λίγες εβδομάδες οι Δραμινοί διαιτητές χάντμπολ Γιάννης Φωτακίδης και Χάρης Κινατζίδης (κατάγονται αμφότεροι απο τα Κοκκινόγεια Δράμας ) οι οποίοι  θα χρισθούν ΔΙΕΘΝΕΙΣ στις 4 Αυγούστου στο Ισραήλ,  παίρνοντας μάλιστα το σχετικό '' βάπτισμα '' στα πλαίσια της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-18, όπου θα παίξουν μαζί με ακόμα 4 ''ζευγάρια'' διαιτητών.

Ο Γιάννης και ο Χάρης είναι τα τελευταία χρόνια απο τα ανερχόμενα και εξελίξιμα δίδυμα διαιτητών και η διάκριση αυτή είναι η επιβράβευση των κόπων τους αλλά και παράδειγμα προς τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα!

 

Συγχαρητήρια Γιάννη και Χάρη!

Ορατός είναι ο κίνδυνος να ''να τιναχτούν στον αέρα'' όλες οι ερασιτεχνικές διοργανώσεις ανα την επικράτεια μετά την εξαγγελία του Αυγενάκη για την ψήφιση της  αναστολής για ένα χρόνο της αυτοδίκαιης διαγραφής, από τα Μητρώα μελών των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, όσων ερασιτεχνικών σωματείων δεν θα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Υφυπουργείου Αθλητισμού έως και τις 31/7.

Οπως επισήμανε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, η παράταση στο Μητρώο δεν αφορά ούτε στο δικαίωμα χρήσης εθνικών ή δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτε στο δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.

Αυτά τα δικαιώματα παύουν από την 1η Αυγούστου 2022!!!! 

 

Έτσι όσον αφορά τις τοπικές διοργανώσεις της ΕΠΣ Δράμας , μέχρι και σήμερα 15/7 που γράφονται αυτές οι γραμμές οι ομάδες που δεν έχουν ακόμα ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ αυτή την εκκρεμότητα είναι απο την Α΄Κατηγορία : 

η Α.Ε. Αμπελοκήπων , οι Φίλιπποι Δοξάτου , η Α.Ε. Καλής Βρύσης και ο Εθνικός Αστέρας Καλλιφύτου ...

ενώ απο την Β΄Κατηγορία είναι ο Ακρίτας Νέας Κρώμνης , ο Ηρακλής Αδριανής , ο ΠΑΟΚ Προαστείου , ο Ηρακλής Μυλοποτάμου , ο Άρης Αμπελακίων και η Δόξα Μικροκλεισούρας !!!

Αυτές οι ομάδες θα πρέπει μέχρι τις 31/7 να έχουν αποκαταστήσει την εκκρεμότητα με το Μητρώο ....αλλιώς απο 1 Αυγούστου δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες αλλά και χρήσης των εγκαταστάσεων!!!!

 

 

Η ΕΠΣ Δράμας προχώρησε σε τοποθέτηση περί του συγκεκριμένου ζητήματος και η οποία είναι η εξης :

Ο υπουργός Αθλητισμός ανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που αφορά την παράταση της υποχρέωσης διαγραφής από τα μητρώα Ενώσεων και Ομοσπονδιών των σωματείων που δεν έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, μετά την 31-07-2023, αντί της 31-07-2022 (τροποποίηση του άρθρου 30 ν. 4726/ 2020, όπως είχε τροποποιηθεί με το ν. 4825/2021,ΦΕΚ Α 157/4.9.2021).

 

1. Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, διευκρινίζεται ότι:

«Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α' 181) προβλέπεται ότι τα σωματεία, που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν θα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 ν. 4714/2020 (Α' 148) έως την 31η.7.2022, διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ένωσης ή της ομοσπονδίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη μετατίθεται η κατά τα άνω έναρξη της κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής των σωματείων από τα μητρώα μελών των ενώσεων ή ομοσπονδιών έως την 31η.7.2023».

 

 

2. Η ακριβής διατύπωση της τροπολογίας είναι:

«2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α'148), το αργότερο έως την 31η.7.2022.

 

Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.».

 

3. Η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 60330/ 14-02-2022 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος B' 746/18.02.2022) του ίδιου Υφυπουργού Αθλητισμού, που ρυθμίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο για το έτος 2022, αναφέρει ρητά, σε σχέση με τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί ήδη:

 

 

«Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο
1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.
α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.

 


β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022.
2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικόμητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτήκατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2022.

Η αξιολόγησητων αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως31.7.2022. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολήςτους λήγει την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεταιη δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά,ανεξαρτήτως κύκλου και έως 30.11.2022».
Δηλαδή τα μη εγγραφέντα σωματεία, βάσει της απόφασης αυτής, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο έως την 30-09-2022 και να την διορθώσουν- συμπληρώσουν έως την 30-11-2022.

 

4. Για τα σωματεία που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο, προβλέπεται αντίστοιχα ότι:

«3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθλημαγια το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.7.2022.

Η επικαιροποίησηστοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθείελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο γιατο έτος 2022, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχειδικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολήςτης αιτήσεώς του έως την 30.11.2022. Για τις αιτήσειςτης παρούσας δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τονεπανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείοδεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεταιστο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 ως προς τοάθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τακριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 και δενέχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 τουάρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2022 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2022, εφόσον έχειυποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2022), σύμφωνα μετην παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης τωνστοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίαςπου προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, τοαθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από τοηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματαγια τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτησηεπικαιροποίησης των στοιχείων του».
Δηλαδή τα σωματεία που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον κατάλογο, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επικαιροποίησης- εγγραφής για το τρέχον έτος έως την 31-07-2022 και να τη διορθώσουν- συμπληρώσουν έως την 30-11-2022. Πάντως, θα διαγραφούν από το μητρώο, εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έστω και ελλιπή, όχι πριν την 31-12-2022.

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η υποτιθέμενη παράταση που δίδεται με την προς ψήφιση τροπολογία, είναι στην ουσία κενό γράμμα. Τούτο διότι, ενώ δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα στα σωματεία να μη διαγραφούν από τη δύναμη των ενώσεων και ομοσπονδιών πριν την 31-07-2023, στην ουσία, ενώ έχουν ακόμα δικαίωμα να επιδιώξουν την εγγραφή τους, ταυτόχρονα:

 

1.- Στερεί τη δυνατότητα να αγωνίζονται στα πρωταθλήματα από την 01-08-2022, όσα σωματεία δεν είναι εγγεγραμμένα και παρά ταύτα έχουν δικαίωμα εγγραφής έως την 30-09-2022.

 

2.- Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αξιοπιστία και τέλεση των πρωταθλημάτων κατά την εξέλιξή τους, διότι πολλά σωματεία που είναι σήμερα εγγεγραμμένα στο Μητρώο, ενδέχεται να μην καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επανεγγραφή τους για το τρέχον έτος, οπότε μπορεί να διαγραφούν, είτε την 01-08-2022, όσα δεν κάνουν καθόλου αίτηση, είτε την 01-01-2023, όσα υποβάλλουν αίτηση που δεν θα είναι επιτυχής και δεν θα διορθωθεί έως την 30-11-2022.

 

Στην περίπτωση αυτή, ενώ θα συμμετάσχουν κανονικά στην αρχή των πρωταθλημάτων, στο μέσο αυτών θα πρέπει να αποβληθούν, σύμφωνα με τους ορισμούς της τροπολογίας.

 

3.- Τέλος, υπάρχει ζήτημα για τη δυνατότητα συμμετοχής για τα νεοσύστατα σωματεία, αλλά και για αυτά που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στα πρωταθλήματα της περιόδου 2021-2022, που πιθανότατα δεν θα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο, αλλά, σύμφωνα με τις παράλληλα ισχύουσες διατάξεις, έχουν ακόμη περιθώριο εγγραφής.

 


Επομένως, εγείρεται τεράστιο ζήτημα για την τέλεση και ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

 

Προτείνεται να επαναφερθεί η ρύθμιση που προέβλεπε το άρθρο 67 ν. 4825/ 2021, ώστε να διεξαχθούν απρόσκοπτα τα τοπικά πρωταθλήματα και να μετατεθεί και η επιβολή αγωνιστικών κυρώσεων, μαζί με την ποινή της διαγραφής από τα μητρώα των ενώσεων, σε όσα σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο έως την 31-07-2023.

 

Δράμα, 14 Ιουλίου 2022

Ανακοινώθηκε απο τον Μακεδονικό Αλιστράτης το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας που περιλαμβάνει επτά (7) φιλικά τέστ των ''πρασίνων'' !

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μακεδονικού:

Συνεχίζεται η ενίσχυση στον Πανδραμαϊκό εν΄όψει της επερχόμενης αγωνιστικής χρονιάς , με την δραμινή ομάδα να περιμένει να δεί που θα αγωνιστεί ....και πλέον να ντύνει στα ''ερυθρόλευκα'' τον Σέρβο Ματίγια Τάντιτς!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δραμινής ομάδος :

Παρελθόν αποτελεί απο τον Άρη Καλαμώνα ο έμπειρος μεσοαμυντικός Βασίλης Καράκελες και πλέον θα αποτελέσει ''μήλο της έριδος'' στο μεταγραφικό παζάρι , μιας και ήδη έχει στα χέρια του προτάσεις απο ομάδες Α΄και Β΄Κατηγορίας !

Ο 39χρονος Δραμινός μεσοαμυντικός με βαρύ βιογραφικό αφού έχει αγωνιστεί σε Δόξα Δράμας , Πανδραμαϊκό , Α.Ο. Χανίων , Διαγόρα Σαρδών , Α.Ε. Αμπελοκήπων αν και αγωνίζεται στον ανασταλτικό τομέα σημείωσε στο περυσινό πρωτάθλημα πέντε γκολ με τους ''κιτρινόμαυρους'' βοήθησε σημαντικά στην προσπάθεια της ανόδου !

Πυρετώδεις προετοιμασίες στον Πανδραμαϊκό εν αναμονή της οριστικής απόφασης της ΕΠΟ με την οποία θα γίνει γνωστό το αγωνιστικό του μέλλον.

Ίσως και μέσα στην εβδομάδα, ο Κώστας Καϊρης και οι συνεργάτες του πληροφορηθούν τα ευχάριστα που δεν είναι άλλα από τη συμμετοχή του Πανδραμαϊκού στη Super League 2, καθώς όλα είναι πλέον ανοιχτά μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου την προηγούμενη εβδομάδα.
Ήδη ο κ. Καϊρης έχει κάνει τις απαραίτητες επαφές με παλαιούς και νέους παράγοντες του Πανδραμαϊκού οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν διοικητικά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός «πολυμετοχικού» μοντέλου διοίκησης.

Όλοι γνωρίζουν και ακόμη καλύτερα ο Κώστας Καΐρης ο οποίος έχει «ματώσει» οικονομικά τα τελευταία χρόνια καλύπτοντας ΜΟΝΟΣ του όλα τα έξοδα της ομάδας, πως οι οικονομικές απαιτήσεις της Super League 2 είναι πολλές και είναι δύσκολο να καλυφθούν από έναν μόνο παράγοντα.


Αν τελειώσουν όλα ευνοϊκά και ο Πανδραμαϊκός παίζει του χρόνου στη Super League 2, θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και θα γνωστοποιηθεί το διοικητικό και αγωνιστικό πλάνο της ομάδας με ηγέτη και πρόεδρο, όπως αρμόζει βέβαια, τον Κώστα Καϊρη ο οποίος πιστώνεται την επιτυχία αυτή.

 

Επιμέλεια : Λάζαρος Παπαλαζάρου / Χρονικά της Δράμας 

Στις πρώτες της μεταγραφικές προσθήκες προχώρησε η κυπελλούχος της ΕΠΣ Δράμας Α.Ε. Καλαμπακίου που απέκτησε απο την Δόξα Αντ.Καστρινό τους Ορέστη Χιντζίδη και Κώστα Μουζακίτη!

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ''κιτρινόμαυρων'' :

Με τους πρώτους αγώνες των επαναληπτικών άνοιξε το βράδυ της Τρίτης το πρόγραμμα του 1ου προκριματικού γύρου στο Τσάμπιονς Λίγκ , εκεί όπου η Μάλμε...τα ''χρειάστηκε'' απέναντι στην ψυχωμένη Βίκινγκουρ (3-3) και χάρη στο 3-2 του πρώτου αγώνα πέρασε στον επόμενο γύρο...

 

Η Ελσίνκι ξεπέρασε την αντίσταση της Ρίγα στα πέναλτι ενώ η Καραμπάγκ είχε εύκολο έργο απέναντι στην Λέχ Πόζναν!

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τρίτης :

Μάλμε - Βίκινγκουρ 3-3 

Σουτιέσκα-Λουντογκόρερς 0-1

Ζαλγκίρις - Μπαλκάνι 1-0

Καραμπαγκ - Λέχ Πόζναν 5-1

Χιμπέρνιανς - Σάμροκ Ρόβερς 0-0

Λίνκολν Ρεντ - Σκούπι 2-0

Τίρανα- Ντιντελάνζ 1-2

Σερίφ - Ζρίνσκι 1-0

 

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 

Κλούζ - Πιουνικ 

Λίνφιλντ - ΤΝS

Φερεντσβάρος - Τομπόλ Κοστονάι

ΚΙ - Μποντο Γκλιμτ

Σαχτιόρ - Μάριμπορ 

Ντιναμό Μπατούμι - Σλόβαν Μπρατ.

 

Το πανόραμα της 1ης φάσης :

1ος προκριματικός γύρος
          
6 ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ
ΠΙΟΥΝΙΚ (ΑΡΜΕΝΙΑ) ΚΛΟΥΖ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 0-0  
ΜΑΛΜΕ (ΣΟΥΗΔΙΑ) ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ (ΙΣΛΑΝΔΙΑ) 3-2 3-3
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) 2-0 1-0
ΜΠΑΛΚΑΝΙ (ΚΟΣΟΒΟ) ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) 1-1 0-1
ΤΝS (ΟΥΑΛΛΙΑ) ΛΙΝΦΙΛΝΤ (Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 1-0  
ΛΕΧ (ΠΟΛΩΝΙΑ) ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ (ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ) 1-0 1-5
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝΣ (ΜΑΛΤΑ) 3-0 0-0
ΣΚΟΥΠΙ (ΣΚΟΠΙΑ) ΛΙΝΚΟΛΝ ΙΝΤ ΡΕΜΠΣ (ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ) 3-0 0-2
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝΑΪ (ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ) ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) 0-0  
ΕΛΣΙΝΚΙ (ΦΙΛΑΝΔΙΑ) RFS (ΛΕΤΟΝΙΑ) 1-0

5-4 πεν.

(κ.α./παρ. 1-2)

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) ΚΙ (ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ) 3-0  
ΝΤΙΝΤΕΛΑΝΖ (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) ΤΙΡΑΝΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ) 1-0 2-1
ΖΡΙΝΣΚΙ (ΒΟΣΝΙΑ) ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ) 0-0 0-1
ΜΑΡΙΜΠΟΡ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) ΣΑΧΤΙΟΡ (ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ) 0-0  
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (ΣΛΟΒΑΚΙΑ) ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ (ΓΕΩΡΓΙΑ) 0-0  

 

Διοικητικές αρχιαιρεσίες διεξήχθησαν στην Δόξα Βώλακα όπου μεταξύ άλλων εκλέγη νέο Δ.Σ. με τον Αντώνη Δερμεντζή να επανεκλέγεται στην θέση του προέδρου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ακριτικής ομάδας :

Τα αδέρφια Κορακάκη έφτασαν σε μία μεγάλη διάκριση αφού ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο μικτό αγώνισμα των 10μ. αεροβόλου πιστολιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κορέας.
Μπορεί την Τρίτη (12/07) η Άννα Κορακάκη να έχασε το μετάλλιο για μόλις μισό βαθμό, όμως σήμερα κατάφερε μαζί με τον αδερφό της, Διονύση να κερδίσει την δεύτερη θέση στον τελικό του μικτού αγωνίσματος των 10μ. αεροβόλου πιστολιού κατακτώντας έτσι το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής της Νότιας Κορέας.

Το χρυσό μετάλλιο κέρδισαν με 17-13 το δίδυμο των Ζοράνα Αρούνοβιτς και Νταμίρ Μίκετς από την Σερβία.

 

Οι υποχρεώσεις της Άννας Κορακάκη δεν τελειώνουν εδώ, αφού την Παρασκευή (15/07) θα συμμετέχει στο αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού από τα 25μ.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Πολιτική Cookies.